笨书网 + 

首页 »

笨书网

春日题杜叟山下别业(卢纶)拼音版、注音及读音

by 子鱼 / 2022-12-08 15:53:51

 春日题杜叟山下别业拼音版、注音及读音: 文学家:卢纶 chūn rì tí dù sǒu shān xià bié yè 春日题杜叟山下别业 bái niǎo qún fēi shān bàn qíng,zhǔ tián xiāng jiē yǒu quán shēng。yuán zhōng xiǎo lù qīng cóng hé,白鸟群飞山半晴,渚田相接有泉声。园中晓露青丛合, qiáo shàng chūn fēng lǜ yě míng 阅读全文->

冬日宴郭监林亭(卢纶)拼音版、注音及读音

by 子鱼 / 2022-12-08 15:53:50

 冬日宴郭监林亭拼音版、注音及读音: 文学家:卢纶 dōng rì yàn guō jiān lín tíng 冬日宴郭监林亭 yù lēi jù rú yún,sēn sēn luán hè qún。jù wú huā jì jiē,wò guàn shí quán fēn。玉勒聚如云,森森鸾鹤群。据梧花罽接,沃盥石泉分。 huá wèi cán chū shí,xīn shēng xǐ jǐn wén。cǐ shān zhāo lǎo jià 阅读全文->

焦篱店醉题(时看弄邵翁伯)(卢纶)拼音版、注音及读音

by 子鱼 / 2022-12-08 15:53:49

 焦篱店醉题(时看弄邵翁伯)拼音版、注音及读音: 文学家:卢纶 jiāo lí diàn zuì tí shí kàn nòng shào wēng bó 焦篱店醉题(时看弄邵翁伯) luò xià qú tóu bǎi huì xīn,mǎn yán gē xiào dú shāng chūn。洛下渠头百卉新,满筵歌笑独伤春。 hé xū gèng nòng shào wēng bó,jí wǒ cǐ shēn rú cǐ rén。 何须更弄邵 阅读全文->

山中一绝(卢纶)拼音版、注音及读音

by 子鱼 / 2022-12-08 15:53:48

 山中一绝拼音版、注音及读音: 文学家:卢纶 shān zhōng yī jué 山中一绝 jī shí sōng huā kě yǐn quán,ǒu cóng shān hòu dào shān qián。饥食松花渴饮泉,偶从山后到山前。 yáng pō ruǎn cǎo hòu rú zhī,yīn yǔ lù mí xiāng bàn mián。 阳坡软草厚如织,因与鹿麛相伴眠。 阅读全文->

酬李端长安寓居偶咏见寄(卢纶)拼音版、注音及读音

by 子鱼 / 2022-12-08 15:53:48

 酬李端长安寓居偶咏见寄拼音版、注音及读音: 文学家:卢纶 chóu lǐ duān cháng ān yù jū ǒu yǒng jiàn jì 酬李端长安寓居偶咏见寄 zì bié qián fēng yǐn,tóng wèi wài lèi qīn。jǐ nián qīn jiǔ huì,cǐ rì yǒu sēng xún。自别前峰隐,同为外累侵。几年亲酒会,此日有僧寻。 xué jià gōng hái qì,lùn biān shì  阅读全文->

燕歌行(陶翰)拼音版、注音及读音

by 子鱼 / 2022-12-08 15:53:47

 燕歌行拼音版、注音及读音: 文学家:陶翰 yān gē xíng 燕歌行 qǐng jūn liú chǔ diào,tīng wǒ yín yàn gē。jiā zài liáo shuǐ tóu,biān fēng yì qì duō。请君留楚调,听我吟燕歌。家在辽水头,边风意气多。 chū shēn wéi hàn jiāng,zhèng zhí róng wèi hé。xuě zhōng líng tiān shān,bīng shàn 阅读全文->

经杀子谷(陶翰)拼音版、注音及读音

by 子鱼 / 2022-12-08 15:53:46

 经杀子谷拼音版、注音及读音: 文学家:陶翰 jīng shā zi gǔ 经杀子谷 fú sū qín dì zi,jǔ dài chēng qí xián。bǎi wàn yóu zài wò,kě zhēng tiān xià quán。扶苏秦帝子,举代称其贤。百万犹在握,可争天下权。 shù shēn jiù yī jiàn,zhuàng zhì jiē qì juān。sāi xià yǒu yí jī,qiān líng rén gò 阅读全文->

秋山夕兴(陶翰)拼音版、注音及读音

by 子鱼 / 2022-12-08 15:53:45

 秋山夕兴拼音版、注音及读音: 文学家:陶翰 qiū shān xī xìng 秋山夕兴 shān yuè sōng xiǎo xià,yuè míng shān jǐng xiān。liáo wèi gāo qiū zhuó,fù cǐ qīng yè xián。山月松筱下,月明山景鲜。聊为高秋酌,复此清夜弦。 wù yǔ fāng huò zhì,qī xīn yì mí nián。shàng yán xìng wèi yì,gèng lǐ  阅读全文->

赠房侍御(时房公在新安)(陶翰)拼音版、注音及读音

by 子鱼 / 2022-12-08 15:53:44

 赠房侍御(时房公在新安)拼音版、注音及读音: 文学家:陶翰 zèng fáng shì yù shí fáng gōng zài xīn ān 赠房侍御(时房公在新安) zhì shì gù bù jī,yǔ dào cháng zhōu xuán。jìn zé tiān xià yǎng,yǐ zhī néng yàn rán。志士固不羁,与道常周旋。进则天下仰,已之能晏然。 hè yī dōng fǔ zhào,zhí jiǎn nán t 阅读全文->

晚出伊阙寄河南裴中丞(陶翰)拼音版、注音及读音

by 子鱼 / 2022-12-08 15:53:43

 晚出伊阙寄河南裴中丞拼音版、注音及读音: 文学家:陶翰 wǎn chū yī quē jì hé nán péi zhōng chéng 晚出伊阙寄河南裴中丞 tuì wú yǎn xī zī,jìn wú dāng dài cè。rǎn rǎn shí jiāng mù,zuò wèi zhōu nán kè。退无偃息资,进无当代策。冉冉时将暮,坐为周南客。 qián dēng quē sāi mén,yǒng tiào yī chéng m 阅读全文->

宿天竺寺(陶翰)拼音版、注音及读音

by 子鱼 / 2022-12-08 15:53:42

 宿天竺寺拼音版、注音及读音: 文学家:陶翰 sù tiān zhú sì 宿天竺寺 sōng bǎi luàn yán kǒu,shān xī wēi jìng tōng。tiān kāi yī fēng jiàn,gōng què shēng xū kōng。松柏乱岩口,山西微径通。天开一峰见,宫阙生虚空。 zhèng diàn yǐ xiá bì,qiān lóu biāo shí cóng。yè lái yuán niǎo jìng,zh 阅读全文->

南楚怀古(陶翰)拼音版、注音及读音

by 子鱼 / 2022-12-08 15:53:40

 南楚怀古拼音版、注音及读音: 文学家:陶翰 nán chǔ huái gǔ 南楚怀古 nán guó jiǔ wú màn,wǒ lái kōng yù táo。jūn kàn zhāng huá gōng,chǔ chù shēng huáng hāo。南国久芜漫,我来空郁陶。君看章华宫,处处生黄蒿。 dàn jiàn líng yǔ gǔ,qǐ zhī xián yǔ háo。jīng hún tuō gǔ mù,bǎo yù juān j 阅读全文->

出萧关怀古(陶翰)拼音版、注音及读音

by 子鱼 / 2022-12-08 15:53:40

 出萧关怀古拼音版、注音及读音: 文学家:陶翰 chū xiāo guān huái gǔ 出萧关怀古 qū mǎ jī cháng jiàn,xíng yì zhì xiāo guān。yōu yōu wǔ yuán shàng,yǒng tiào guān hé qián。驱马击长剑,行役至萧关。悠悠五原上,永眺关河前。 běi lǔ sān shí wàn,cǐ zhōng cháng kòng xián。qín chéng gèn yǔ  阅读全文->

送朱大出关(陶翰)拼音版、注音及读音

by 子鱼 / 2022-12-08 15:53:39

 送朱大出关拼音版、注音及读音: 文学家:陶翰 sòng zhū dà chū guān 送朱大出关 chǔ kè xī shàng shū,shí nián bù dé yì。píng shēng xiàng zhī zhě,wǎn jié xīn gè yì。楚客西上书,十年不得意。平生相知者,晚节心各异。 cháng yī wǔ hóu mén,fú yī xiè zhōng guì。zhàng fū duō bié lí,gè yǒu s 阅读全文->

望太华赠卢司仓(陶翰)拼音版、注音及读音

by 子鱼 / 2022-12-08 15:53:38

 望太华赠卢司仓拼音版、注音及读音: 文学家:陶翰 wàng tài huá zèng lú sī cāng 望太华赠卢司仓 xíng lì dào xī huá,nǎi guān sān fēng zhuàng。xuē chéng yuán qì zhōng,jié chū tiān hé shàng。行吏到西华,乃观三峰壮。削成元气中,杰出天河上。 rú yǒu fēi dòng sè,bù zhī qīng míng zhuàng。jù l 阅读全文->


笨书网仅提供信息存储服务,内容由用户上传发布,如果侵犯了您的权益,请及时联系我们,核实后24小时内处理或删除。
Copyright © 2020 笨书网  粤ICP备15074009号  网上亮照

go to top